Kategori: KÜLTÜR – SANAT

04/01/2021 Kapalı

‘Kurgusal Eşkıyalar’ üzerine bir inceleme

Yazar: Saime Sultan Uçar

Edebiyatta gördüğümüz eşkıyaların çoğunun bireysel biçimde başlayan başkaldırılarının daha sonra sosyal bir içerik kazandığını görüyoruz ayrıca bu karakterlerin çoğunun yine Hobsawm’ın erdemli eşkıyalar niteliklerini uyduğunu da söylemek mümkün.