Kategori: Saime Sultan Uçar

04/01/2021 Kapalı

‘Kurgusal Eşkıyalar’ üzerine bir inceleme

Yazar: Saime Sultan Uçar

Edebiyatta gördüğümüz eşkıyaların çoğunun bireysel biçimde başlayan başkaldırılarının daha sonra sosyal bir içerik kazandığını görüyoruz ayrıca bu karakterlerin çoğunun yine Hobsawm’ın erdemli eşkıyalar niteliklerini uyduğunu da söylemek mümkün.

15/02/2020 Kapalı

Erkek mahlaslı kadın yazarlar – Saime Sultan Uçar

Yazar: Saime Sultan Uçar

Yazın dünyasında kadının yerine baktığımızda kadınların yazıdan dışlanışının yazının tarihi kadar eskiye dayandığını görmek mümkün.Bu duruma çözümü edebiyat sahnesine erkek mahlası kullanarak çıkmakta bulan kadın yazarların sayısı ise hayli fazla.