‘İş Cinayetleri Almanağı 2019’ 1 Umut Yayıncılık etiketiyle çıktı

‘İş Cinayetleri Almanağı 2019’ 1 Umut Yayıncılık etiketiyle çıktı

22/07/2020 Kapalı Yazar: Fırtına Dergi

2019’da basına yansıyan haberlerde yer bulduğu kadarıyla en az 1614 işçi hayatını kaybetti. İş cinayeti haberlerinin derlendiği “İş Cinayetleri Almanağı 2019” 1 Umut Yayıncılık tarafından çıkarıldı.

“Ulusal ve yerel basın kuruluşları aracılığıyla basında yer alan iş cinayeti haberlerinin derlendiği 2019 İş Cinayetleri Almanağı’nda, Aydın’ın Çine ilçesinde seramik sektöründe kullanılan kuvars madenlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan işçiler röportajlara, işçilerin çalışırken maruz kaldıkları önemli bir meslek hastalığı kaynağı olan asbest konusuna yer veriliyor.

Almanak tanıtımında “İşçilere ve emeğe kıymet verilmeyen bir hayatta geleceğimizi, insanlık ülküsünü sorgulayan sorulara umutlu cevaplar vermek giderek zorlaşırken, yok sayılanların çalıştığı ve yaşadığı koşullara alakamızı umutla sürdüreceğiz” ifadeleri kullanılıyor.