Kadın Eserleri Kütüphanesi’nden sempozyuma çağrı: Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nden sempozyuma çağrı: Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri

06/08/2020 Kapalı Yazar: Fırtına Dergi

30’uncu yılını kutlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Beykoz Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği  “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri’’ başlıklı ulusal sempozyum için bir çağrı metni yayımlandı.

14-15 Kasım 2020’de düzenlenmesi planlanan sempozyum salgından dolayı 10-11 Nisan 2021 tarihlerine ertelendi.

Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platformu yaratmayı ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamayı amaçlayan sempozyumda “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığı üzerinde durulacak.

Sempozyum bildiri kitabı yayımlanacak

Sempozyuma bireysel bildirilerin yanı sıra panel, atölye ve başka sunum önerileriyle de katılım sağlanabilecek.

Seçilen bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayımlanacak. Sempozyumda sunulacak bildirilerin tam metinleri 15 Şubat 2021’e kadar kadineserlerisempozyum@beykoz.edu.tr adresine gönderilebilecek.

Sempozyuma, 5 Ekim 2020’ye kadar bildiri özetleri ile başvurular kabul edilecek. Detaylı bilgi edinmek için tıklayın.

‘30 yıllık çalışmalar arşivcilik dünyasına tanıtılacak’

Sempozyum bildiri metninde şöyle denildi:

“Sempozyumun amacı, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platformu yaratmak ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamak; Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmak ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmaktır.

“Bu bağlamda ‘Genel Arşivcilik’ konu başlığı altında: Modern Arşivcilik Yöntemleri, Özel Arşivler,  ‘İktidar Alanı olarak Arşivler’,  ‘Karşı Arşivler’ ve Tarafsızlık İlkesi, Yasa Koyucu, Arşivler ve Sansürün Etkileri, Arşivlerde Sağlama Çalışmaları, Sözlü Tarih Arşivleri, Görsel Arşivler, Aktivizm ve Arşivler, Jacques Derrida’nın Arşiv Humması ve Arşivcilik Dünyasına Etkileri, Sinema/Film Arşivleri ve Kayıp Arşivler, Arşivci ve Bağışçı İlişkisi, Arşivci, Koleksiyoncu ve Sahaf, Dijitalin Tanımlanması: Dijital Doğan Belgeler, Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı, Özel Arşivlerde Arama Kılavuzu, Tasnif Şeması ve Kataloglama Aşaması ve Süreçleri konuları ele alınacak ve tartışmaya açılacaktır.

Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” konu başlığı altında ise Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik, Kadın Merkezli Arşivler, Kadın Tarihi ve Feminizm, Kadın Arşivleri ve Aktivizm, Aile Arşivlerinde Kadınlar: Saklı Arşivler, Sözlü Tarih: Arşivsiz Kadınların Arşivleri, Kadın Arşivlerinin Katalogları ve Ulusal Kataloglar, Arşivcilikte Cinsiyetçi Dil ve ‘Türkiye Kadın Thesaurusu’ Kullanımı,  Kadın Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik, Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış, “Geleneksel Olmayan” Belge Okuması ve Kadın Merkezli Arşivlerin Ortaya Koyduğu Alternatif Çalışma Yöntemleri, Arşivciliğin Feminist Eleştirisi, Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı: Alternatif Arşivcilik Metodoloji ve Pratikleri ile Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivciliğin Buluşması konuları ele alınacak ve tartışmaya açılacaktır..”