Tiyatromuz Yaşasın: ‘Destek verilmezse perdelerimiz kapanabilir’

Tiyatromuz Yaşasın: ‘Destek verilmezse perdelerimiz kapanabilir’

13/07/2020 Kapalı Yazar: Fırtına Dergi

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 427 tiyatronun bir araya gelmesiyle oluşan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, tüm tiyatro emekçilerinin yanında durmak ve sorunlara çözüm aramak amacıyla bir kez daha bakanlıklara ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı ve yerel yönetimlere yapılan çağrıda talepler yinelendi ve “Sorunlar çözülmediği takdirde sahnelerimizin perdesi ve salonlarımızın kapısı maalesef açılamayacaktır” denildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Amasya, Batman, Burdur, Diyarbakır, Samsun ve Sinop’ta eş zamanlı toplanan tiyatro emekçilerinin çağrısı şöyle:

“Bizler, pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi içinde olan sanat üreticileriyiz. Bu dönemde farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıyor ve nefes almaya çalışıyoruz.

“Tiyatromuz Yaşasın’ imza kampanyasına destek veren Türkiye’den yüzlerce tiyatronun oluşturduğu Tiyatro İnisiyatifi olarak ve on binlerce imzayla bize destek veren seyircilerimizi de yanımıza alarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı ve yerel yönetimleri tüm tiyatro emekçilerinin yanında durmaya ve sorunlarımıza çözüm aramaya bir kez daha davet ediyoruz.

“Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri… Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil!

“Bu sebeple tiyatrolarımızın yaşaması için, henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz:

  • “Tiyatroların KDV, Gelir Vergisi, Stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır.
  • “Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.
  • “2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır.
  • “Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.
  • “Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır.
  • “Zaman kaybetmeden ‘Tiyatro Yasası’ çıkarılmalıdır. Türkiye’de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar ‘Kamusal Tiyatro’ unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp ‘Kamusal Hizmet Üreten Sanat Kurumu’ statüsüne geçirilmelidir.
  • “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ‘Özel Tiyatrolara Devlet Desteği’ olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem bakanlığı hem sanat kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır.

“Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz.

“Bu sorunlar çözülmediği takdirde sahnelerimizin perdesi ve salonlarımızın kapısı maalesef açılamayacaktır.

“Tiyatromuz yaşasın!”

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin başlattığı imza kampanyasına destek olmak için tıklayın.