“Tiyatromuz Yaşasın” kampanyasının imzacı sayısı 30 bini aştı

“Tiyatromuz Yaşasın” kampanyasının imzacı sayısı 30 bini aştı

12/05/2020 Kapalı Yazar: Fırtına Dergi

Başlatılan imza kampanyasıyla içinde bulunulan süreçte tüm sanatsal faaliyetlerin sekteye uğramasının, sanatçıların ekonomik kayıpları ve gelecekteki belirsizliğin altı çizilmiş, devletin kamusal tiyatroya ödenek ayırması gerektiği vurgulanmıştı.

16 ilden katılan kampanya imzacısı 83 tiyatro ile online bir buluşma gerçekleştirildi. Toplantıda kampanya sürecinde izlenilecek yol ve ilgili bakanlıklardan talep edilen maddeler gündemi oluşturdu.

“Bakanın açıklamaları sorunlara çare değil”

“Tiyatromuz Yaşasın” kampanyasının imzacısı olan tiyatrolar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un son açıklamalarının sektörün sorunlarına çare olmadığını, hazırlamış oldukları imza metninde yer alan 7 maddenin üzerinde konuşulmasının ihtiyaçlarına çözüm olabileceğini belirttiler. Bunun yanı sıra yıllardır ısrarla çıkarılmayan tiyatro yasasını da artık bakanlığın masaya getirmesinin zaruri olduğu görüşünü savundular. 

“Tiyatromuz Yaşasın” kampanyası www.tiyatromuzyasasin.com adresinde devam ediyor.

İmza metninde yer alan 7 madde

“- Kamusal Tiyatrolar KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,
– Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır,
– 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır,
– Kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmelidir, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,
– Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek, bildirinin başında ünvanlarıyla andığımız tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır,
– Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir,
– Kültür Bakanlığı tarafından ‘Özel Tiyatrolara Devlet Desteği’ olarak tanımlanan yönetmeliğin hüküm ve şartları günün ihtiyaçlarına uygun olarak acilen yeniden düzenlenmelidir.”