‘Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı’

‘Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı’

16/03/2020 Kapalı Yazar: Fırtına Dergi

İBB Kültür Daire Başkanlığı, İBB Kadın Eserleri Kütüphanesi, Bilgi Merkezi Vakfı ile Filmmor Kadın Kooperatifi iş birliğinde açılan “Dayanışma Güçlendirir: Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı” adlı afiş sergisi,  Türkiye’de 80’li yıllarda başlayan “kadın hareketi/ikinci dalga feminist hareketin” verdiği mücadelenin günümüze kadar uzanan sürecini anlatıyor.

Sergi Türkiye’de kadın hareketinin kazanımlarını gözler önüne seriyor. Serginin amacı kadın hareketinin son 40 yıllık tarihini, hareketin çeşitli temsillerinin üretmiş olduğu ve elbette kütüphane afiş koleksiyonunda mevcut olan afişler üzerinden sergileyerek, Türkiye’de cinsiyetler arası eşitlik mücadelesinin hafızasına dair bir kayıt tutmak ve bu kaydı kamunun bilgisine açık hale getirmektir.

Serginin küratörü Doç. Sevgi Uçan Çubukçu “Kadınların insan haklarının kazanılması temelinde gelişen kadın hareketi, sadece kadınların özgül sorunlarını görünür kılan bir toplumsal muhalefet hareketi değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal alanda kemikleşmiş ayrımcı ve dışlayıcı ilişki ve mekanizmalara dönük bütünsel bir eleştiri de ortaya koydu.

Böylelikle kadın hareketi, ataerkil sistemin feminist eleştirisine, politik alanın göz ardı edemeyeceği bir meşruiyet kazandırdı. Bu anlamda, Türkiye kadın hareketinin son 40 yıllık tarihini oluşturan çok sayıda olgu ve bilgi birikiminin, kendi gerçekliğinden çok daha büyük bir etkisi olduğunu vurgulamamız gerekir” dedi.

Sergi, 27 Mart tarihine kadar Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde ziyaretçilere açık olacak.